ბოლო სიახლე

ეფექტური კომუნიკაციის კურსი DIB სკოლაში

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო კურსის მესამე მოდული დაიწყო. კურსს ეფექტური კომუნიკაცია გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი ნინო ჯაფარიძე უძღვება.

სამდღიანი ტრენინგის განმავლობაში მსმენელები ეფექტური კომუნიკაციის, ვერბალური და არავერბალური, ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ. კურსის განმავლობაში მონაწილეები კონფლიქტურ სიტუაციაში მოქმედებისა და მოლაპარაკების წარმოების დროს რეაგირების ხერხებს დაეუფლებიან.

ტრენინგზე საუბარი ნეიროლინგვისტურ პროგრამირებას და კომუნიკაციის პროცესში მის როლს შეეხება.

კურსს - " ეფექტური კომუნიკაცია" სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები ესწრებიან.

 „უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო კურსს“ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის (DIB) სკოლა უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებს სთავაზობს. კურსი 10 სხვადასხვა მოდულისგან შედგება და ორ თვეში დასრულდება.

...

სრული სიახლე