ბოლო სიახლე

ახალ ერთიან სამაგისტრო პროგრამას ,, ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში'' აკრედიტაცია მიენიჭა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ერთწლიან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას “ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში”, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2023 წლის 7 თებერვალის გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია მიენიჭა.

აღნიშნული პროგრამა, 2022 წლის 13 მაისის, თსუ-ს, თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის, სამხრივი მემორანდუმის საფუძველზე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შეიქმნა.

ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა ემსახურება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროს უწყებებში დასაქმებული სამოქალაქო პირებისა და სამხედრო მოსამსახურეების უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მიღებას.

ერთწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023 წლის სექტემბრ...

სრული სიახლე