ბოლო სიახლე

DIB სკოლამ, „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამის'' ფარგლებში , მოწვეული სპიკერის რანგში უმასპინძლა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს, ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას

დღეს, დეკემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამას“ მოწვეული სპიკერის რანგში სტუმრობდა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია.

პროგრამის მსმენელებს საშუალება ჰქონდათ სტუმართან ერთად განეხილათ  სტრატეგიულ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას  ვიზიტი წარმოადგენდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის, სტრატეგიული ლიდერობის მოდულის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც სექტემბრიდან მიმდინარეობს და რომელსაც მსმენელების რანგში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის გარდა სხვა უწყებების წარმომადგენლებიც ესწრებიან.

...

სრული სიახლე