ბოლო სიახლე

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 4 წლისაა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 4 წლისაა

სკოლა 2016 წლის 28 ივნისს ჩამოყალიბდა და დღესდღეობით ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტია.

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მისიაა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში პროფესიული და ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა, მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთიანი აღქმის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, საქართველოს უსაფრთხოების სექტორს, რეგიონს, ნატო-სა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

4 წლის განმავლობაში სკოლამ ნატო-ს აქტიური მხარდაჭერით, განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები სრულად შეასრულა. ორგანიზება გაუწია ადგილობრივ და საერთაშორისო კურსებს, როგორც ქართველი, ასევე ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის.

დაარსების დღიდან სკოლამ ჩაატარა 205 ღონისძიება, რომლშიც ჩაერთო 5045 მონაწილე. სკოლის აქტივობები მონაწილეთა და პარტნიორთა მხრიდან უმაღლეს დონეზე შ...

სრული სიახლე