თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „მოხელის მენეჯერული უნარების“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამა დასრულდა.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე  „საჯარო გამოსვლა, კომუნიკაციისა და პრეზენტაციების ტექნიკები“.

სრულად წაკითხვა

ამა წლის 29 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით, სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასა და იტალიის არმიის პოსტ-კონფლიქტური ოპერაციების სწავლების ცენტრს შორის არსებული თანამშრომლობის ფორმატში გაიმართება „სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი".

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 18-19 ნოემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა მასპინძლობს ტრენერთა ტრეინინგს ეთიკის საკითხებზე. აღნიშნული ტრენინგი ეფუძნება ელექტრონული სწავლების კურსს "შესავალი სამხედრო ეთიკაში", რომელიც ერთობლივად შეიმუშავეს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრმა (DCAF) და ქინგს კოლეჯმა (Kings college Landon).

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ნატოს აკრედიტაციის გუნდის ექსპერტთა ვიზიტი დასრულდა. აღნიშნული ვიზიტის მიზანია შეაფასოს სკოლის, როგორც ნატო-ს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მაძიებლის სტატუსის მქონე ინსტიტუტის ხარისხის მართვის სისტემა. ვიზიტი იძლევა უნიკალურ და რეალისტურ შანს, ნატომ აღიაროს  სკოლის სწავლებისა და ორგანიზაციული მართვის სისტემის სრული შესაბამისობა ნატოს სტანდარტებთან.

სრულად წაკითხვა