მიმდინარე წლის 17-18 მაისს , თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა თავდაცვის სამინისტროს ‘’სპეციალური კურსის II ეტაპი - პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე" რომელიც ეხებოდა გამოძიების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 28-29 აპრილს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლისა და ნიდერლანდების სამეფოს კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტს შორის 4 წლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში ტარდება ვორქშოფი სახელწოდებით:„სწავლა და განვითარება: გამოცდილების გაზიარება და საუკეთესო მაგალითები.“

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 20 აპრილს თავდაცვის ინსტიტუტციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა ვორქშოფი ნატო-ს ინსტიტუციურ აკრედიტაციასა და კურსების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით. ვორქშოფის მიზანი იყო სკოლის მიერ დაგროვილი გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება დაინტერესებული მხარეებისთვის.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 19-20 აპრილში, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, ჩატარდა კურსი თემაზე - „მრავალფეროვნება, ინკლუზია და გენდერული თანასწორობა თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში “.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით წარმატებით   დასრულდა საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“.

სრულად წაკითხვა