საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკვე ერთი წელია თავდაცვის კოდექსის შემუშავებაზე მუშაობს.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

სრულად წაკითხვა

 „უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა“ მეშვიდე მოდულით კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკებების წარმოება გრძელდება.

სრულად წაკითხვა

ჰიბრიდული ომი და პროცესები საინფორმაციო გარემოში თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIBS) „უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა“ მეექვსე მოდულით გრძელდება.

სრულად წაკითხვა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) შიდა აუდიტის ტრენინგი დაიწყო.

სრულად წაკითხვა