მასწავლებელთა მოსამზადებელი ტრენინგი - სახელმძღვანელო ,, თავდაცვა და უსაფრთხოება“

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით, დაიწყო მასწავლებელთა მოსამზადებელი ტრენინგი - სახელმძღვანელო „თავდაცვა და უსაფრთხოება“.

აღნიშნული სასწავლო ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ბატონ გრიგოლ გიორგაძემ მისასალმებელი სიტყვით გახსნა.

ტრენინგი მიზნად ისახავს სასკოლო სახელმძღვანელოს ,, თავდაცვა და უსაფრთხოება ‘’ საპილოტე პროგრამისთვის 17 მასწავლებლის გადამზადებას. პროგრამა მოიცავს სახელმძღვანელოში გათვალისწინებულ ისეთ საკითხებს როგორიცაა: საერთაშორისო უსაფრთხოება; ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები; ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია; სამოქალაქო უსაფრთხოება და სხვა. ასევე, თანამედროვე სასკოლო სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვას.  აღსანიშნავია, რომ

ტრენინგს გაუძღვებიან ქართველი ექსპერტები.

ტრენინგი ტარდება ქართულ ენაზე და გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში.