დღეს წარმატებით დასრულდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მიერ ორგანიზებული  საბაზისო სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი

სრულად წაკითხვა

7 დეკემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, გაიხსნა საქართველოში პირველი ნატოს მიერ სერტიფიცირებული (სტატუსით NATO Selected) საბაზისო სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი.

სრულად წაკითხვა

26 ნოემბერს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით გაიხსნა დისტანციური სწავლების მე-4 ეროვნული კონფერენცია

სრულად წაკითხვა

2020 წლის 11 ნოემბერს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის თანამშრომელთათვის გაიხსნა 3 დღიანი ვორქშოფი.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში 26 ოქტომბერს დაიწყო უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა.

სრულად წაკითხვა