თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში 26 ოქტომბერს დაიწყო უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა.

სრულად წაკითხვა

სკოლა 2016 წლის 28 ივნისს ჩამოყალიბდა და დღესდღეობით ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტია.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით მიმდინარეობს ონლაინ ინტერაქტიული ტიპის  მასტერკლასი ,,ეროვნული უსაფრთხოება რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში.“

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის და ნიდერლანდების სამეფოს კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 8 – 12 ივნისს გაიმართა ონლაინ ინტერაქტიული ტიპის ტრენინგი ,,ევროკავშირი, როგორც უსაფრთხოების მოთამაშე“ (The EU as a Security Actor).

სრულად წაკითხვა

დასრულდა ონლაინ ინტერაქტიული ტიპის ტრენინგი ,,პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია“, რომელიც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით 28 – 29 მაისს გაიმართა.

სრულად წაკითხვა