თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „სამხრეთ კავკასია ფართო შავი ზღვის  რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში“ საერთაშორისო კურსი დასრულდა.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „სამხრეთ კავკასია ფართო შავი ზღვის  რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში“ საერთაშორისო კურსი გაიხსნა.

სრულად წაკითხვა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამა“, რომელიც განკუთვნილია თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი და უფროს ოფიცერთა შემადგენლობისა და სახელმწიფო უწყებების საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, 2023 სასწავლო წლიდან ინტეგრირებული იქნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ერთწლიან აღმასრულებელი მაგისტრის საგანმანათლებლო პროგრამაში “ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში”.

აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამა, თსუ-ს, თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის, ერთობლივი ძალისხმევით შემუშავდა და 2023 წლის 7 თებერვალს მიენიჭა ეროვნული აკრედიტაცია.

სრულად წაკითხვა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მენტორინგის პროგრამის დანერგვას იწყებს. პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის პროექტის - საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) მხარდაჭერით განხორციელდება, მიზნად ისახავს ორგანიზაციაში არსებული ღირებული ცოდნისა და უნარების გაზიარების გზით თანამშრომლების პროფესიული ზრდისა და კარიერული განვითარების ხელშეწყობას

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის 2022-2023 სასწავლო წლის „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის“ მსმენელები და სკოლის პერსონალი, პროგრამის სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, იმყოფებოდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში.

სრულად წაკითხვა