საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ „გენდერული თანასწორობის გაძლიერების, ასევე ქალებზე, მშვიდობისა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს (UNSC) რეზოლუციების განხორციელების“ შესახებ კონფერენცია გახსნა.

სრულად წაკითხვა

ამა წლის 20-24 მარტს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, ნიდერლანდების საერთაშორისო ურითიერთობების კლინგენდაელის ინსტიტუტის და ბულგარეთის დიპლომატიური ინსტიტუტის ორგანიზებით ტარდება სპეციალიზირებული კურსი: მოლაპარაკებების და მედიაციის უნარები, კრიზისების მართვის  სამოქალაქო მისიებისათვის. (Negotiation and Mediation skills for civilian crisis management missions, ENTRi- Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management).

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სამუშაო ჯგუფის ვიზიტი ნიდერლანდების კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში (The Netherlands Institute of International Relations Clingendael), ნატოს სამოქალაქო-სამხედრო თანამშრომლობის დახელოვნების ცენტრსა (The Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE) და ნატოს შტაბ-ბინაში.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის (DIB) სკოლას იტალიის არმიის პოსტ-კონფლიქტური ოპერაციების სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები ეწვივნენ.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის (DIB) სკოლაში „შეიარაღებული ძალები დემოკრატიულ საზოგადოებაში“ სემინარი გაიხსნა.

სრულად წაკითხვა