თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) ადამიანური რესურსების მართვის თემაზე სემინარი დაიწყო.

სრულად წაკითხვა

სამხედრო ძალების რეზერვის განვითარებისა და მართვის კონცეფციის განხილვის მიზნით, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ სამოქალაქო სექტორს უმასპინძლა

სრულად წაკითხვა

 საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ „გენდერული თანასწორობის გაძლიერების, ასევე ქალებზე, მშვიდობისა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს (UNSC) რეზოლუციების განხორციელების“ შესახებ კონფერენცია გახსნა.

სრულად წაკითხვა

ამა წლის 20-24 მარტს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, ნიდერლანდების საერთაშორისო ურითიერთობების კლინგენდაელის ინსტიტუტის და ბულგარეთის დიპლომატიური ინსტიტუტის ორგანიზებით ტარდება სპეციალიზირებული კურსი: მოლაპარაკებების და მედიაციის უნარები, კრიზისების მართვის  სამოქალაქო მისიებისათვის. (Negotiation and Mediation skills for civilian crisis management missions, ENTRi- Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management).

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სამუშაო ჯგუფის ვიზიტი ნიდერლანდების კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში (The Netherlands Institute of International Relations Clingendael), ნატოს სამოქალაქო-სამხედრო თანამშრომლობის დახელოვნების ცენტრსა (The Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE) და ნატოს შტაბ-ბინაში.

სრულად წაკითხვა