ჰიბრიდული ომი და პროცესები საინფორმაციო გარემოში თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIBS) „უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა“ მეექვსე მოდულით გრძელდება.

სრულად წაკითხვა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) შიდა აუდიტის ტრენინგი დაიწყო.

სრულად წაკითხვა

სექტორში თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIBS) „უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა“ გრძელდება.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის სექტორის შიდა აუდიტის საერთაშორისო კონფერენცია საჯარო სექტორში ფუნქციურად ძლიერი შიდა აუდიტის სამსახურების ჩამოყალიბება და მათი საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილია. სწორედ ამ მიზნით, საქართველო თავდაცვის სექტორის შიდა აუდიტის საერთაშორისო კონფერენციას პირველად მასპინძლობს. 

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის“ ტრენინგი დაიწყო.

სრულად წაკითხვა