თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის 2022-2023 სასწავლო წლის „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამის“ მსმენელები და სკოლის პერსონალი, პროგრამის სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ საქართველოს უსაფრთხოების საბჭოს აპარატში.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამას“ მოწვეული სპიკერის რანგში სტუმრობდა თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე, გენერალ-მაიორი ნიკოლოზ ჯანჯღავა.

სრულად წაკითხვა

DIB სკოლის ორგანიზებით დასრულდა საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი.“ პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა საჯარო სამსახურში დასაქმებულ III და IV რანგის მოხელეთათვის პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება.

სრულად წაკითხვა

დღეს, დეკემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამას“ მოწვეული სპიკერის რანგში სტუმრობდა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია.

სრულად წაკითხვა

დასრულდა „სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი", რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბერში, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლისა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სწავლების ცენტრს შორის არსებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში დაიწყო. 

სრულად წაკითხვა