ამა წლის ნოემბერში თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, ,,თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის“ ფარგლებში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის (ICRC) ორგანიზებით, ჩატარდა კურსი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში.

სრულად წაკითხვა

2022 წლის 17 ნოემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამას“ მოწვეული სპიკერის რანგში სტუმრობდა თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ირაკლი ჭიჭინაძე.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის 2022-2023 სასწავლო წლის „თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლეს პროგრამას“ მსმენელები და სკოლის პერსონალი პროგრამის სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტში.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობის სკოლაში, დასრულდა უსაფრთხოების საორიენტაციო კურსის მერვე მოდული: ‘’კონფლიქტის მართვა და მოლაპარაკების წარმოება’’.

სრულად წაკითხვა

NATO ACT-ის მიწვევით თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ნინო ვერულაშვილი, როგორც NATO -ს ხარისხის უზრუნველყოფის ექპერტთა ჯგუფის მიწვეული ექსპერტი, იმყოფებოდა გერმანიაში, ობერამერგაუს NATO- ს სკოლაში (NATO School Oberammergau) გამართულ „ხარისხის უზრუნველყოფის “ კურსზე მომხსენებლად.

სრულად წაკითხვა