მიმდინარე წლის 17 დეკემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე  „საჯარო გამოსვლა, კომუნიკაციისა და პრეზენტაციების ტექნიკები“ - მეორე ნაწილი.

სრულად წაკითხვა

6 დეკემბერს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში გაიხსნა საერთაშორისო კურსი „სამხრეთ კავკასია ფართო შავი ზღვის რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში“.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „მოხელის მენეჯერული უნარების“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამა დასრულდა.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე  „საჯარო გამოსვლა, კომუნიკაციისა და პრეზენტაციების ტექნიკები“.

სრულად წაკითხვა

ამა წლის 29 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით, სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასა და იტალიის არმიის პოსტ-კონფლიქტური ოპერაციების სწავლების ცენტრს შორის არსებული თანამშრომლობის ფორმატში გაიმართება „სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი".

სრულად წაკითხვა