მიმდინარე წლის 18-19 ნოემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა მასპინძლობს ტრენერთა ტრეინინგს ეთიკის საკითხებზე. აღნიშნული ტრენინგი ეფუძნება ელექტრონული სწავლების კურსს "შესავალი სამხედრო ეთიკაში", რომელიც ერთობლივად შეიმუშავეს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრმა (DCAF) და ქინგს კოლეჯმა (Kings college Landon).

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ნატოს აკრედიტაციის გუნდის ექსპერტთა ვიზიტი დასრულდა. აღნიშნული ვიზიტის მიზანია შეაფასოს სკოლის, როგორც ნატო-ს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მაძიებლის სტატუსის მქონე ინსტიტუტის ხარისხის მართვის სისტემა. ვიზიტი იძლევა უნიკალურ და რეალისტურ შანს, ნატომ აღიაროს  სკოლის სწავლებისა და ორგანიზაციული მართვის სისტემის სრული შესაბამისობა ნატოს სტანდარტებთან.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის ორგანიზებითა და ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის მენეჯერებისთვის ,,პროექტების მართვის უნარების გაუმჯობესების’’ კურსის მონაწილეებს კურსის პირველი ეტაპი ჩატარდა.

სრულად წაკითხვა

მიმდინარე წლის 25-26 ოქტომბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით ტარდება ‘’ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საბაზისო ნორმებისა და პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კურსი’’. სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები, ასევე თსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები.

სრულად წაკითხვა

ამა წლის 13 ოქტომბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ უმასპინძლა ნატო-ს თავდაცვის ინსტიტუტებისა და შესაძლებლობების განვითარების დირექტორატის დირექტორს, მარკ დი პაოლოს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ, როგორც ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ძირითადი ჯგუფის ლიდერები, ასევე ნატოს საერთაშორისო ოფისის წარმომადგენლები ოპერაციების დარგში; სკოლაში მოვლენილი მრჩევლები და ამავე სკოლის წარმომადგენლები.

სრულად წაკითხვა