ნატოს სტრატეგიული კომუნიკაციების საბაზისო კურსი

სკოლაში დანერგილმა სასწავლო პროცესებისა და ხარისხის მართვის ეფექტურმა სისტემამ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას საშუალება მისცა შეემუშავებინა ნატოს სტანდარტებთან თავსებადი სასწავლო კურსი. შედეგად, საქმიანობის 5 წლის თავზე თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მიერ  შემუშავებული ნატოს საბაზისო სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი გახდა ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიაში პირველი საქართველოში შემუშავებული კურსი, რომელმაც მოიპოვა ნატოს მიერ სერტიფიცირება (სტატუსით NATO-SELECTED).